Twórczość

Prace na wystawach indywidualnych

Prace na wystawach zbiorowych

Grupa Neue Bieriemiennost

Szkice i rysunki

Mirosław Filonik. Instalacje. Materiały filmowe z lat 1989-2016

Film powstał z wykorzystaniem materiałów będących dokumentacją następujących prac artysty:

„Mrowisko”, Galeria Wschodnia, Łódź, 1989 (film. Józef Robakowski)

„Fisch”, Galeria Młodych, Warszawa, 1989

Bez tytułu, „Labirynt – przestrzeń podziemna”, Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, Warszawa, 1989

„Love”, Galeria Zderzak, Kraków, 1990

„15,16”, Galeria Grodzka, Lublin, 1990

Bez tytułu, Hotel Sztuki, Łódź, 1990

„Daylight 50 m2”, CSW Warszawa, 1992 (film. Zbigniew Libera)

„Daylight System”, Galeria Arsenał, Białystok, 1992 (film.Wojciech Niedzielko)

„Daylight System”, Instytut Polski, Lipsk, 2000

„Róża”, CSW Warszawa, 2010

„Instalacja fabularna”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2015

K2, Fundacja Profile, Warszawa, 2016

Mobilni w Kulturze 2021

Działanie realizowane w ramach Programu "Mobilni w Kulturze 2021", finansowane ze środków m.st. Warszawa

W ramach Programu „Mobilni w Kulturze 2021” został zrealizowany projekt wykonania replik dwóch prac pokazywanych w pawilonie SARP w Warszawie w 1988 roku: „Blumen” na wystawie „A teraz rzeźba” oraz „Przysposobiony obronnie” na wystawie „Rzeźba w ogrodzie”.